Na področju izdelave jeklenih in aluminijastih konstrukcij morajo imeti proizvajalci certificirano notranjo kontrolo proizvodnje skladno z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih. Po pridobitvi certifikata EN 1090-1 proizvajalec sam izdaja Izjavo o lastnostih in CE oznako za proizvod ter s tem izkazuje skladnost proizvoda.

V ta namen nudimo celotno podporo pri pripravi podjetja za pridobitev certifikatov in nudimo nadaljnjo podporo za ohranjanje sistema notranje kontrole. Pri tem uredimo komplet dokumentacijskih del in pripravimo vzvode za notranjo kontrolo proizvodnje ter v nadaljevanju sprotno urejamo vse elemente, ki so potrebni za nadaljnje preglede.

Pozanimajte se o naših storitvah