V podjetju TGK organiziramo raznovrstne Team Building delavnice, izobraževanja in usposabljanja za podjetja, organizirane skupine ali posameznike. Vse aktivnosti vodijo specialisti na različnih področjih.

Trajnostno prilagojen produkt k odličnosti

Naše dolgoletne izkušnje kažejo, da je največ pozitivnega učinka v dolgoročnem skupnem sodelovanju. Pripravili smo trajnostno rešitev s produktom, s katerim smo povezani in vas usmerjamo v razmišljanje s katerim boste nenehno rasli in hodili po poti odličnosti.

Vašo pot k odličnosti zasnujemo s skupno postavitvijo temeljev, kjer opredelimo vse aktivnosti, ki se izvajajo skozi daljše časovno obdobje. Na tej poti vseskozi aktivno sodelujemo, nadgrajujemo znanja in začrtane cilje, kjer ostane še vedno glavno vodilo, da mi poskrbimo za vas, na način, da se lahko vi še naprej posvečate svojim vsakodnevnim aktivnostim.

Izobraževanja/delavnice izvajamo v živo ali na daljavo.

Paketi znanja

podjetja in organizirane skupine

Komuniciranje

Poslovni bonton in olika

Retorika in javno nastopanje

Govorica telesa

Upravljanje s časom

Uspešno vodenje poslovnih sestankov

Delegiranje nalog zaposlenim

Ocenjevanje kompetenc in delovne uspešnosti zaposlenih

Motivacija zaposlenih in vodenje

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih

Timsko in individualno delovanje

Kako iz učečega v misleče okolje

Varnost in zdravje na delovnem mestu

Stres in izgorelost

Proizvodnja

Planiranje

Nabava

Prodaja

Konflikt na delovnem mestu

Karakterji

Etika na delovnem mestu

Mobing na delovnem mestu

Vrednote

Coaching vodenje – celovit pristop

Vitka proizvodnja

5S sistem

Pametno načrtovanje procesov in digitalna preobrazba procesne kontrole v podjetjih

Spletno piratstvo