Izvajamo nadzor kvalitete zaščitnih premazov oziroma protikorozijske zaščite na jeklenih konstrukcijah po zahtevanih predpisih in podamo strokovno poročilo o izvedbi.

Pozanimajte se o naših storitvah