Z namenom, da bi bile odločitve naročnikov za sodelovanje s posameznimi partnerji na področju varjenja dobre, izvajamo ocene podjetij glede zmožnosti zagotavljanja predpisane kvalitete dobavljanja izdelkov. Pri oceni izpostavljamo prednosti in pomanjkljivosti podjetja ter predlagamo, kaj je potrebno izboljšati, da bo v primeru sodelovanja ocenjeno podjetje naročniku zagotavljalo zahtevano kvaliteto izdelkov.

Pozanimajte se o naših storitvah