Namen razvrščanja sodelavcev v skupine, glede na njihov karakter in zaznavni način, ni v tipiziranju ljudi, ki bi služilo samo označevanju kot takemu, temveč naj bi služilo vzpostavljanju lažje in bolj učinkovite komunikacije. Poznavanje temperamentnega in zaznavnega tipa sodelavca naj bi služilo kot pripomoček za uspešnejše poslovne odnose z njim.

Pozanimajte se o naši ponudbi