Je več kot kvaliteta.

Je način razmišljanja.

Podjetje združuje različna znanja z dolgoletnimi izkušnjami na področju dejavnosti, ki jih ponuja. Glavno vodilo podjetja so kvaliteta, izpolnjevanje dogovorov in zadovoljstvo naročnikov. Dejavnosti podjetja so usmerjene v celotno izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naročnikov, saj se le tako lahko naročnik osredotoči na svojo osnovno dejavnost.

Predstavili vam bomo zaokroženo celoto, katera bo s posameznimi aktivnostmi pripomogla k rasti vašega podjetja.

Kontaktirajte nas

Podjetje TGK ima bogate izkušnje s področja predajanja strokovnega znanja in vpeljave sistemov, tako na individualni ravni pri vodstvenem osebju, kot celotnemu osebju določenega podjetja. V številnih podjetjih smo izvedli svetovanja in vpeljavo glede spremembe organizacijske strukture zaposlenih v podjetju in reorganizacije sistema procesa proizvodnje na podlagi predhodne podrobne analize obstoječega stanja in možnih izboljšav. Do sedaj smo izvedli več kot sto projektov procesnih izboljšav.