U skladu sa zahtjevima tehničke dokumentacije za varenje, važećih normi i propisa, provodimo nadzor i koordinaciju svih radova zavarivanja. Naše osoblje za nadzor radova zavarivanja ovlašteno je prema normi EN ISO 14731.

Saznajte više o našim uslugama