Konstrukcije

Nadzori

#
Čelične konstrukcije

Čelične konstrukcije

Pregled sukladnosti izrade i montaže čeličnih konstrukcija sa zahtjevima projektne dokumentacije provodimo u skladu s važećim propisima.

#
Zavarivački radovi

Zavarivački radovi

U skladu sa zahtjevima zavarivačko-tehničke dokumentacije, važećim standardima i propisima provodimo nadzor i koordinaciju svih zavarivačkih radova. Osoblje koje provodi nadzor nad zavarivačkim radovima ovlašteno je u skladu s EN ISO 14731.

#
Sveobuhvatni inspekcijski pregled tvrtki za izvođenje zavarivačkih radova

Sveobuhvatni inspekcijski pregled tvrtki za izvođenje zavarivačkih radova

U svrhu donošenja dobrih odluka klijenata za suradnju s pojedinim partnerima u području zavarivanja, vršimo ocjenu sposobnosti tvrtki za osiguranje propisane kvalitete dobave proizvoda. Prilikom ocjene istaknemo prednosti i nedostatke tvrtke te predložimo što bi dotična tvrtka trebala poboljšati da bi u slučaju suradnje klijentu pružila željenu kvalitetu proizvoda.

#
Zaštitni premazi

Zaštitni premazi

Provodimo nadzor nad kvalitetom zaštinih premaza odnosno zaštitom od korozije na čeličnim konstrukcijama u skladu s važećim propisima te podnosimo stručno izvješće o njegovoj provedbi.

Kvaliteta i dokumentiranje zavarivanja

#
Priprema tvrtki za dobivanje certifikata SIST EN ISO 3834 i SIST EN 1090-1

Priprema tvrtki za dobivanje certifikata SIST EN ISO 3834 i SIST EN 1090-1

U području proizvodnje čeličnih i aluminijskih konstrukcija proizvođači moraju imati certificiranu unutarnju kontrolu proizvodnje u skladu sa zahtjevima Zakona o građevinskim proizvodima. Nakon primitka certifikata SIST EN 1090-1 proizvođač sam izda Izjavu o svojstvima i CE-znak za proizvode, te na taj način potvrđuje sukladnost proizvoda.

U tu svrhu nudimo potpunu podršku u pripremi tvrtke za stjecanje certifikata i daljnju potporu za održavanje sustava unutarnje kontrole. Pri tome prikupimo svu dokumentaciju i osiguramo uvjete za unutarnji nadzor proizvodnje, te poslije uređujemo sve elemente koji su potrebni za daljnje preglede.

#
Izrada zavarivačke dokumentacije

Izrada zavarivačke dokumentacije

Na temelju zahtjeva projekta izradimo kompletnu tehničku zavarivačku dokumentaciju, koju pripremimo za predaju i elektroničko arhiviranje.

Usluge

#
Savjetovanje / edukacija

Savjetovanje / edukacija

Nudimo tehnička i tehnološka rješenja iz područja proizvodnje, timu približimo i pojasnimo teoriju s praksom te kako pravilno pristupiti projektima kako bi se zadovoljila tražena kvaliteta.

#
Projektiranje

Projektiranje

U sklopu projektiranja vršimo 3D projektiranje od ideje do nacrta sa statičkim proračunom te izrađujemo 2D radioničke crteže, koji su veoma važni za proizvođače.